GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 10045729
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
CĐ 01 / UBND tinh QB ve viec thuc hien phong, chong dịch Covid 19
CV 2986/HDLN-SYT-BHXH huong dan kham chua benh BHYT
KH 3123 của Sở GD To chuc Hội thi GV day gioi cap THCS nam hoc 2020-2021
CV 2218/ UBND tỉnh tiếp tuc tang cuong cong tac phòng, chong dịch Covid 19
CV 1243/ CA tinh HD cac co quan don vi canh giac thu doan gia danh CB CS PCCC de lua dao
CV 2246/UBND tinh thuc hien quy dinh lien quan den quy dinh nghi huu theo QD cua BL lao dong nam 2019
CT so 15 ve viec thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2020-2021
CV 1209 huong dan de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen VGN
CV so 1148 Ke hoach to chuc thi tuyen sinh vao lop 10 THPT Chuyen Vo Nguyen Giap nam hoc 2012-2021
QĐ 1663 phe duyet KH tuyen sinh lop 10 THPT nam 2020
CV 933 thong bao ket qua kiem tra du gio thao giang va thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 287 YS CV 915 dam bao ANAT trong day hoc truc tuyen
CV 919 thuc hien cac bien phap chong dich Covid-19 trong truong hoc
CV 823 TB di hoc tro lai va huong dan cac Đk dam bao HS tro lai truong.
CV 1074/SYTdanh muc nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19 trong truong hoc
CV 732 thanh lap to GV-CBQL cot can ho tro BD GV -CBQL thuc hien CtrGDPT 2018
CĐ 680 ve phong chong dich benh Covid-19
CV 634 cho HS tiep tuc nghi hoc phong chong dich Covid -19 gay ra
CV 576 cho HS tiep tuc nghi hoc va tam hoan to chuc HKPD cap tinh de phong chong dich Covid-19 gay ra
CV 803 dieu chinh khung KH thoi gian nam hoc 2019-2020
CV 548 huong dan cho HS on tap trong thoi gian nghi phong chong dich benh Covid-19
CV 505 tiep tuc thuc hien nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19
CV 500 TB CV gia mao huong dan viec cho HS nghi hoc phong chong dich benh Covid-19 gay ra
CV 411 cho HS di hoc tro lai sau thoi gian nghi hoc phong chong dich benh Covid-19 gay ra
KH 114 kiem tracong tac binh dang gioi - vi su tien bo phu nu 2020
CV 301 keo dai thoi gian nghi hoc cua HS do dich benh Covid -19 gay ra
CV 258 tiep tuc cho HS nghi hoc de phong chong dich virut Corona gay ra
CV 187 cho HS nghi hoc phong chong dich virut Corona gay ra
CV 54 gop y du thao ND quy dinh mot so dieu cua luat GD[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com