GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 104
Số lượt truy cập: 9167619
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 1209 huong dan de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen VGN
CV so 1148 Ke hoach to chuc thi tuyen sinh vao lop 10 THPT Chuyen Vo Nguyen Giap nam hoc 2012-2021
QĐ 1663 phe duyet KH tuyen sinh lop 10 THPT nam 2020
CV 933 thong bao ket qua kiem tra du gio thao giang va thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 287 YS CV 915 dam bao ANAT trong day hoc truc tuyen
CV 919 thuc hien cac bien phap chong dich Covid-19 trong truong hoc
CV 823 TB di hoc tro lai va huong dan cac Đk dam bao HS tro lai truong.
CV 1074/SYTdanh muc nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19 trong truong hoc
CV 732 thanh lap to GV-CBQL cot can ho tro BD GV -CBQL thuc hien CtrGDPT 2018
CĐ 680 ve phong chong dich benh Covid-19
CV 634 cho HS tiep tuc nghi hoc phong chong dich Covid -19 gay ra
CV 576 cho HS tiep tuc nghi hoc va tam hoan to chuc HKPD cap tinh de phong chong dich Covid-19 gay ra
CV 803 dieu chinh khung KH thoi gian nam hoc 2019-2020
CV 548 huong dan cho HS on tap trong thoi gian nghi phong chong dich benh Covid-19
CV 505 tiep tuc thuc hien nhung viec can lam de phong chong dich benh Covid-19
CV 500 TB CV gia mao huong dan viec cho HS nghi hoc phong chong dich benh Covid-19 gay ra
CV 411 cho HS di hoc tro lai sau thoi gian nghi hoc phong chong dich benh Covid-19 gay ra
KH 114 kiem tracong tac binh dang gioi - vi su tien bo phu nu 2020
CV 301 keo dai thoi gian nghi hoc cua HS do dich benh Covid -19 gay ra
CV 258 tiep tuc cho HS nghi hoc de phong chong dich virut Corona gay ra
CV 187 cho HS nghi hoc phong chong dich virut Corona gay ra
CV 54 gop y du thao ND quy dinh mot so dieu cua luat GD
CV 1061 YS CV 3213 HD them mot so van de ve GA day hoc
CV 2476 huong dan trien khai thuc hien cong tac xa hoi trong truong hoc
QD 788 cong bo mon thi thu 3 ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT (1)
CV 657 TB ket qua kiem tra ho so du thao giang va thuc hien chuyen de CM
CV 2625 HD de thi thuyen sinh vao lop 10 THPT.
CV 1308 HD to chuc thao giang thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 1084 HD xay dung chi tieu chat lượng day va hoc cap THCS[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com