GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 85
Số lượt truy cập: 8326320
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
CV 1061 YS CV 3213 HD them mot so van de ve GA day hoc
CV 2476 huong dan trien khai thuc hien cong tac xa hoi trong truong hoc
QD 788 cong bo mon thi thu 3 ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT (1)
CV 657 TB ket qua kiem tra ho so du thao giang va thuc hien chuyen de CM
CV 2625 HD de thi thuyen sinh vao lop 10 THPT.
CV 1308 HD to chuc thao giang thuc hien chuyen de chuyen mon
CV 1084 HD xay dung chi tieu chat lượng day va hoc cap THCS
CV 1058 trien khai thuc hien KH 2181 cua_SGD
CV 964 HD thuc hien nhiem vu CNTT
CV 955 HD cong tac huong nghiep day nghe
CV 1853 cua So ve BC tong ket danh gia phu cap uu dai cua CBQL
CV 1310 So GD thong bao ngay bat dau HKI cac nam hoc.
CV 1485 HD BDTXGV nam hoc 2018 - 2019
CV 642 HD to chuc thao giang va thuc hien chuyen de CM THCS
QD 1103 cong nhan thu vien truong PT 2017 - 2018
CV 226 YS CV trien khai thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
QD 535 thanh lap hoi dong bo mon GDTrH cap tinh
QD 536 khen thuong thanh tich thi chon HSG cap tinh
CV 04 YS CV 2696 trien khai chuong trin giao duc ky nang song
CV 309 cap nhat phan cap quan ly cac co so KD dich vu an uongTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com