GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 80
Số lượt truy cập: 8326320
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 1061 YS CV 3213 HD them mot so van de ve GA day hoc
CV 2476 huong dan trien khai thuc hien cong tac xa hoi trong truong hoc
CV 2095 triển khai kế hoạch phòng chống rác thải nhựa
CV 2471 to chuc hoat động tuyên truyền thông hưởng ứng Ngày Thái thai Thế giới, Ngày NCT, Trẻ em
CT 11 thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2019-2020
CV 871 HD to chuc dien dan tre em nam 2019
CV 382 YSKH 923 phong chong sot xuat huyet (1)
TB 918 ngung cac hdong vui choi giai tri trong nhung ngay quoc tang dc Dai tuong Le Duc Anh
CV 350/GD-ĐT Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo ATGT trong dịp lễ 30-4 va 01-5
TT 06 quy dinh quy tac ung xu trong co so GDMN va GDPT (1)
QD 788 cong bo mon thi thu 3 ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT (1)
CV 46 van dong xay dung quy xa hoi cong doan
CV 311 HD trien khai huong ung thang hanh dong vi ATTP
CV 783 tang cuong chi dao khac phuc tinh trang vi pham dao duc nha giao
CV 13 to chuc cac hd ky namn ngay thanh lap Doi
KH 14 trien khai phong trao thi nhi LT thi dua lam theo 5 dieu Bac Ho day
Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 về hướng dẫn thực hiện NĐ 101
Nghị đinhj 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo BD cán bộ, viên chức
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD DT ngày 21/6/2016 về việc quy định tổ chức thi câps CC ứng dụng CNTT
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 13-3-2014 của Bộ truyền thông tin và truyền thông
CV 657 TB ket qua kiem tra ho so du thao giang va thuc hien chuyen de CM
CV 92 ra soat BD ky nang su dung CNTT cho CCVC
CV 297 thuc hien cong tac thi dua nam hoc 2018-2019
CV_279_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_ANTT_truong_hoc
KH 282 phat dong phong trao thi dua dam bao TTATGT nam 2019
KH 283 HD trien khai cong tac binh dang gioi nam 2019
CV 23 trien khai thuc hien TT 136 cua BTC ve quan ly thu chi bang tien mat
KH 246 to chuc cac hoat dong tuyen truyen phong chong te nan ma tuy
KH 244 to chuc giai TDTT hoc sinh huyen LT
QD 235 tang co GCN cho cac dvi va ca nhan dat thanh tich ktra HSG lop 8[1] 2 3 4 5 6 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com