THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 4571882
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
19-10-17-CV_934_gop_y_du_thao_HD_quy_hoach_tao_nguon_CBQL
19-10-17-KH_936_boi_duong_thuong_xuyen_CBQL_TH-THCS
19-10-17-CV_938_van_dong_ung_ho_thang_cao_diem_Vi_nguoi_ngheo_2017
19-10-17-KH_932_to_chuc_hoi_thi_GVDG_THCS_huyen
13-10-17-CV_896_chu_dong_trien_khai_cong_tac_phong_ngua_bao_so_11
11-10-17-QD_884_kien_toan_ban_vi_su_tien_bo_phu_nu
11-10-17-QD_885_kien_toan_BCD_trien_khai_thuc_hien_Tieu_DA_2
11-10-17-KH_2137_huong_ung_ngay_toan_dan_PCCC_2017
11-10-17-KH_854_BDTX_can_bo_quan_ly_cap_THCS
11-10-17-KH_855_BDTX_giao_vien_THCS
11-10-17-CV_856_thuc_hien_chuong_trinh_day_The_duc_THCS
11-10-17-CV_857_thuc_hien_chuong_trinh_day_Tin_hoc_THCS
11-10-17-CV_2227_huy_dong_CB_dien_vien_tham_gia_chuong_trinh_van_nghe_ky_niem_13_nam_ngay_Doanh_nhan
11-10-17-CV_879_cu_CBQL_GV_tham_gia_tap_huan_cach_danh_gia_PISA
9-10-17-CV_845_KH_tap_huan_day_hoc_TV_1_CNGD_nam_hoc_17-18
9-10-17-Cong_dien_cua_UBND_tinh_ve_tin_ap_thap_nhiet_doi
9-10-17-CD_07_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_09.10
9-10-17-CV_2061_ve_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi
9-10-17-CV_41_dang_ky_va_HD_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_nm_hoc_2017-2018
9-101-17-CV_2195_cu_CB_GV_tham_gia_lien_hoan_ve_XD_NTM
9-10-17-CV_2199__tang_cuong_cong_tac_bao_quan_tai_lieu_luu_tru_mua_mua_bao
3-10-17-CV_811_huong_dan_chuong_trinh_phat_thanh_mang_non
3-10-17-CV_812_HD_to_chuc_thi_OTE_danh_cho_hoc_sinh_PT (1)
3-10-17-CV_813_quan_ly_thuc_hien_day_them_hoc_them_2017-2018
3-10-17-CV_819_HD_trien_khai_hoat_dong_GD_ky_nang_an_toan_duoi_nuoc
3-10-17-CV_822_HD_thuc_hien_cong_tac_y_te_truong_hoc_va_BHYT_HS
3-10-17-CV_823_danh_gia_hoat_dong_thang_9KH_thag_10.2017 (1)
3-10-17-CV_824_lich_hoat_dong_thang_10.2017 (1)
3-10-17-QD_815_thanh_lap_cac_doan_kiem_tra_chuyen_de_dau_nam (1)
28-9-17-CV_745_huong_dan_cac_hoi_thi_cap_THCS (1)[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn