THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 148
Số lượt truy cập: 4720923
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
11-12-17-CV_1085_bao_cao_thuc_trang_day_va_hc_TA
11-12-17-QD_1088_thanh_lap_BTC_to_chuc_hoi_thi_KHKT
9-12-17-CV_286_lam_thu_tuc_doi_con_dau_cua_cong_doan_co_so
9-12-17-CV_1084_tap_huan_cong_tac_y_te_truong_hoc
8-12-17-CV_2715_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_chong_bao_luc_xam_hai_tre_em_theo_CT_18
8-12-17-HD_29_to_chuc_hoi_thi_chi_huy_doi_gioi_cap_lien_doi
8-12-17-CV_2742__hop_dong_vien_chuc_giao_duc
8-12-17-CV_2744_sap_xep_bo_tri_TPT_Doi_qua_tuoi
8-12-17-CV_1083_thanh_toan_tien_mua_so_theo_doi_suc_khoe
QD_1075_thanh_lap_BGK_cham_thi_giang_GVDG_THCS
30-11-17-CV_1048_tong_kiem_tra_van_dong_thu_hoi_vu_khi_vat_lieu_no
30-11-17-CV_1037_tiep_tuc_tang_cuong_kiem_tra_chan_chinh_va_xu_ly_tinh_trang_lam_thu (1)
30-11-17-QD_1038_ban_hanh_noi_quy_tiep_cong_dan_tai_Phong_GD (1)
30-11-17-CV_1044_YS_CV_2403_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU
24-11-17-CV_280_hoi_nghi_cong_doan_giua_HKI
24-11-17-KH_2597_thuc_hien_KH_52_cua_BTV_HU
24-11-17-KH_2586_thuc_hien_KH_51_cua_BTV_HU
24-11-17-CV_1033_tang_cuong_dam_bao_VS_ATTP_o_cac_truong_hoc
24-11-17-CV_1032_bao_cao_tong_ket_hoat_dong_binh_dang_gioi_va_VSTBPN
24-11-17-CV_1030_KH_khao_sat_TA_doi_voi_GV_du_thi_GVDG_THCS
24-11-17-CV_1031_TB__lich_trinh_va_KH_to_chuc_hoi_thi_GVDG_THCS (1)
23-11-17-CV_1027_tang_cuong_phong_chong_dich_beh_mua_dong_xuan
23-11-17-Dieu_le_giai_Viet_da_huyen_LT (1)
23-11-17-CV_03_KH_to_chuc_cuoc_thi_hung_bien_TA_ve_chu_de_Ho_khoan_LT (1)
16-11-17-CV_1016_cu_CB_GV_tham_gia_tap_huan_cong_tac_XD_truong_dat_CQG
15-11-17-CV_161_bao_cao_so_lieu_to_chuc_Doan_-_Doi
23--11-17-QD_1023_thanh_lap_BTC_hoi_thi_GVDG_THCS (1)
13-11-17-KH_Thuc hien chuong trinh hanh dong Q _về binh dang gioi
10-11-17-GM_du_khai_mac_lien_hoan_van_nghe_20.11 (1)
10-11-17-CV_538-539_kiem_tra_cong_tac_PCCC (1)



[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn