GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 51
Số lượt truy cập: 13515355
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
Số_187_KH-GD&ĐT__Kế_hoạch_tăng_cường_ứng_dụng_công_nghệ_thông_tin_và_chuyển_đổi_số_trong_giáo_dục_và_đào_tạo_giai_đoạn_2023-2025_định_hướng_đến_năm_2030.pdf
Số_215_KH-GD&ĐT__Kế_hoạch_thực_hiện_chuyển_đổi_số_ngành_giáo_dục_và_đào_tạo_năm_2023.pdf
Số_265_GD&ĐT__V_v_triển_khai_thực_hiện_Quyết_định_số_4725_QĐ-BGDĐT_ngày_30_12_2022_của_Bộ_GDĐT.rar
Kế_hoạch_số_2818_KH-UBND_ngày_30_11_2022_của_UBND_huyện_Lệ_Thủy_về_việc_thực_hiện_chuyển_đổi_số_huyện_Lệ_Thủy_năm_2023.pdf
Kế_hoạch_số_2198_UBND-VHTT_Triển_khai_thực_hiện_Kế_hoạch_truyền_thông_về_Ngày_Chuyển_đổi_số_quốc_gia_năm_2022_trên_địa_bàn_huyện.pdf
Kế_hoạch_số_53_KH-SGDĐT_ngày_13_01_2023_của_Sở_Giáo_dục_và_Đào_tạo_về_thực_hiện_Chuyển_đổi_số_ngành_Giáo_dục_Quảng_Bình_năm_2023.pdf
KH_675_KH-SGDĐT__Kế_hoạch_Chuyển_đổi_số_ngành_Giáo_dục_Quảng_Bình_năm_2022.pdf
KH_1912_KH-SGDĐT__Truyền_thông_về_Ngày_Chuyển_đổi_số_quốc_gia_năm_2022_của_ngành_Giáo_dục_và_Đào_tạo_Quảng_Bình.pdf
Kế_hoạch_1247_KH-UBND_ngày_15_7_2021_của_UBND_tỉnh_về_thực_hiện_Nghị_quyết_số_165_NQ-HĐND_ngày_09_12_2020_của_Hội_đồng_nhân_dân_tỉnh_Quảng_Bình.pdf
KH_số_2328_KH-UBND__Kế_hoạch_thực_hiện_chuyển_đổi_số_tỉnh_Quảng_Bình_năm_2023.pdf
QĐ_2619_QĐ-UBND__Quyết_định_ngày_chuyển_đổi_số_tỉnh_Quảng_Bình.pdf
Công_văn_số_5807_BGDĐT-CNTT_ngày_21_12_2018_của_Bộ_Giáo_dục_và_Đào_tạo__Hướng_dẫn_triển_khai_mô_hình_ứng_dụng_CNTT_trong_trường_phổ_thông.pdf
Nghị_định_số_73_2019_NĐ-CP_ngày_05_9_2019_của_Chính_phủ_về_quản_lý_đầu_tư_ứng__dụng_CNTT_sử_dụng_nguồn_vốn_ngân_sách_nhà_nước.pdf
Nghị_quyết_số_76_NQ-CP_ngày_15_7_2021_ban_hành_Chương_trình_tổng_thể_cải_cách__hành_chính_nhà_nước_giai_đoạn_2021-2030.pdf
Quyết_định_số_4998_QĐ-BGDĐT_ngày_31_12_2021_của_Bộ_trưởng_Bộ_Giáo_dục_và__Đào_tạo_ban_hành_Quy_định_kỹ_thuật_về_dữ_liệu_của_cơ_sở_dữ_liệu_giáo_dục_và_đào_tạo.pdf
Thông_tư_số_08_2010_TT-BGDĐT_ngày_01_03_2010_quy_định_về_sử_dụng_phần_mềm__tự_do_nguồn_mở_trong_các_cơ_sở_giáo_dục.pdf
Thông_tư_số_09_2021_TT-BGDĐT_ngày_30_03_2021_quy_định_về_quản_lý_và_tổ_chức__dạy_học_trực_tuyến_trong_cơ_sở_giáo_dục_phổ_thông_và_cơ_sở_giáo_dục_thường_xuyên.pdf
Thông_tư_số_19_2017_TT-BGDĐT_ngày_28_7_2017_của_Bộ_trưởng_Bộ_Giáo_dục_và__Đào_tạo_ban_hành_Hệ_thống_chỉ_tiêu_thống_kê_ngành_giáo_dục.pdf
Thông_tư_số_24_2018_TT-BGDĐT_ngày_28_9_2018_của_Bộ_trưởng_Bộ_Giáo_dục_và__Đào_tạo_ban_hành_Chế_độ_báo_cáo_thống_kê_ngành_giáo_dục.PDF
Thông_tư_số_42_2021_TT-BGDĐT_ngày_30_12_2021_Quy_định_về_cơ_sở_dữ_liệu_giáo__dục_và_đào_tạo.pdf
Quyết_định_số_1907_QĐ-TTg_ngày_23_11_2020_của_Thủ_tướng_Chính_phủ_phê_duyệt__Đề_án__Tuyên_truyền,_nâng_cao_nhận_thức_và_phổ_biến_kiến_thức_về_an_toàn_thông_tin_giai_đoạn.pdf
Quyết_định_số_117_QĐ-TTg_ngày_25_01_2017_của_Thủ_tướng_Chính_phủ_phê_duyệt__Đề_án__Tăng_cường_ứng_dụng_công_nghệ_thông_tin_và_hỗ_trợ_các_hoạt_động_dạy-học,_nghiên__cứu_
Nghị_định_số_59_2022_NĐ-CP_ngày_05_9_2022_của_Chính_phủ_quy_định_về_định__danh_và_xác_thực_điện_tử.
Nghị_định_số_42_2022_NĐ-CP_ngày_24_6_2022_của_Chính_phủ_quy_định_về_việc__cung_cấp_thông_tin_và_dịch_vụ_công_trực_tuyến_của_cơ_quan_nhà_nước_trên_môi_trường_mạngTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com