GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 201
Số lượt truy cập: 8305574
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 về hướng dẫn thực hiện NĐ 101
Nghị đinhj 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo BD cán bộ, viên chức
Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD DT ngày 21/6/2016 về việc quy định tổ chức thi câps CC ứng dụng CNTT
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 13-3-2014 của Bộ truyền thông tin và truyền thông
CV 4529 BGDDT_NGCBQLGD Huong dan thuc hien TT 14 ve danh gia chuan HT
CV 4530 BGDDT_NGCBQLGD Huong dan thuc hien TT20 ve danh gia giao vien PT
CV 609 Ke hoach to chu cuoc thi Giao thong hoc duong lan thu IV nam hoc 2018 - 2019
TT 33 Bo GD&DT ve huong dan cong tac xa hoi trong truong hoc
CV 344 HD trien khai chuong trinh GDPT
CV 4073 BGDĐT-PC Vv Huong dan nhiem vu phap che nam hoc 2018 - 2019
CV 4095 BGDĐT- CNTT Huong dan nhiem vu CNTT nam hoc 2018 - 2019
QD 1299 phe duyet DA XD van hoa ung xu trong truong hoc gd 2018-2025
ND 127 quy dinh trach nhiem quan y nha nuoc ve GD
CV 937 HD thuc hien nhiem vu GD chinh tri va cong tac hoc sinh nam học 2018-2019
TT 18 Quy dinh ve KDCLGD va cong nhan CQG dv cs GD
TT 20 ban hanh quy dinh chuan nghe nghiep GV co so GDPT
TT 14 Ban hanh quy dinh chuan Hieu truong co so GDPT
TT 03 Quy dinh ve giao duc hoa nhap dv nguoi_KTTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com