GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 59
Số lượt truy cập: 9816288
QUẢNG CÁO
Tuần 4: (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020)

Thứ ngày

Buổi

Tiết

Môn

Lớp

Tiết PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

Thứ Hai
 21/09/2020

Sáng

1

 

 

 

 

 

Sáng

2

 

 

 

 

 

Sáng

3

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

Chiều

4

 

 

 

 

 

Thứ Ba
 22/09/2020)

Sáng

1

Thể dục

Lớp 6,2

5

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Sáng

2

Thể dục

Lớp 6,3

5

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Chiều

4

Thể dục

0

0

0

 

Chiều

4

 

 

 

 

 

Chiều

5

 

 

 

 

 

Thứ Tư
 23/09/2020)

Sáng

1

Thể dục

Lớp 7,3

4

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

Sáng

2

Thể dục

Lớp 7,1

4

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

Sáng

3

Thể dục

Lớp 7,2

4

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

 Chiều

4

 

 

 

 

 

 Chiều

5

 

 

 

 

 

Thứ Năm
 (24/9/2020)

Sáng

1

Thể dục

Lớp 6,2

6

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Sáng

2

Thể dục

Lớp 6,3

6

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Sáng

3

Thể dục

Lớp 6,1

4

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Sáng

4

 

 

 

 

 

Sáng

5

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
 25/9/2020)

Sáng

1

Thể dục

Lớp 7,1

5

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

Sáng

2

Thể dục

Lớp 7,2

5

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

Sáng

3

Thể dục

Lớp 7,3

5

ĐHĐN  - Chaỵ Ngắn  - Chay Bền

 

Chiều

4

Thể dục

 

 

 

 

Chiều

5

Thể dục

 

 

 

 

Thứ Bảy
 (26/10/2020)

Sáng

1

Thể dục

Lớp 6,1

5

ĐHĐN  - Bài TD  - Chay Bền

 

Sáng

2

Thể dục

 

 

 

 

Sáng

3

Thể dục

 

 

 

 

Sáng

4

Thể dục

 

 

 

 

Sáng

5

Thể dục

 

 

 

 

 

Tuần 5: (Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020) Tuần 1: (Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 05/09/2020) Tuần 3: (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020) Tuần 2: (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 12/09/2020)
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Đình Lý
Lê Đình Lý
Hiệu trưởng
Nguyễn Đăng Lưu
Nguyễn Đăng Lưu
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882654 - Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com