THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 5317786
QUANG CÁO
Kế hoạch phòng chống bão lũ năm học 2010-2011 10/21/2010 9:46:19 AM

PHÒNG GD-ĐT L THY    CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT

NĂM HỌC 2010-2011

 

Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ chỉ thị số 580/CT-TTg ngày 06/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh; Công văn số 05/UBND huyện  về công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai;

Căn cứ CV số:  583 /GD-ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2009  V/v Phòng chống bão lụt  năm học 2009 - 2010 của PGD-ĐT; 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, xét tình hình thực tế của trường THCS Phong Thủy.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG:

- Có khối lượng tài sản khá lớn, chứa đựng nguy cơ ẩm ướt, đổ vỡ hư hỏng cao.

- Địa phương có địa hình rộng và trũng,thấp vào loại nhất của huyện, có nhiều cầu cống, đoạn sông nguy hiểm, đoạn đường thấp nước chảy xiết khi có bão lũ xảy ra.

- Phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất để PCBL chưa  đủ để đáp ứng yêu cầu thực tế ở vùng sông nước. Việc đảm bảo an toàn tài sản csvc và tính mạng con người con nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ..

- Cán bộ giáo viên, nhân viên nhiều người ở xa trường nên gặp nhiều khó khăn trong những tình huống đột xuất…

      Từ đó, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong việc PCBL đảm bảo an toàn tài sản cũng như tính mạng HS, GV của trường.

  II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN PCBL.

A. Đầu năm học, trước khi bão lũ xảy ra:

1/Sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất,vật tư phục vụ công tác PCBL nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên, CSVC, TB nhà trường

Sữa chữa CSVC, thiết bị trong các phòng học, phòng chức năng đảm bảo độ chắc chắn.( tủ đựng hồ sơ, bàn ghế, cửa các phòng học…).

Tham mưu với địa phương để tăng cường CSVC theo hướng bền chắc, xây dựng kiên cố, sắp xếp hệ thống phòng học, phòng chức năng hợp lý, đặc biệt thích nghi với vùng trũng  thiên nhiên khắc nghiệt, có nhiều bão lũ.

Mua sắm đầy đủ các loại vật tư PCBL: xô chậu, dây buộc, ni lông, bao bì , đinh, nẹp gỗ..đèn chiếu sáng.. để chủ động trong việc PCBL.

Dự trữ các vật liệu nặng(cát, đá, gạch) để chèn chống xô lắc.

Chuẩn bị đầy đủ, thường xuyên kiểm tra các phương tiện, dụng cụ PCBL (do NV văn phòng Phụ trách), để bảo đảm sử dụng tốt khi cần.

 2/ Kiện toàn ban PCBL, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

Các bộ phận, thành viên có tên trong quyết định tuỳ theo chức trách chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn tài sản, tính mạng học sinh, cán bộ giáo viên toàn trường.

Lực lượng tham gia PCBL: Viên chức trường: 35. Học sinh lớp 8-9 Đội 1 Đại phong 22 em, đội 8 Thượng phong 23 em. 39 vị trong ban đại diện PHHS, Khi khẩn cấp huy động thêm đội xung kích PCBL của xã giúp đỡ.

Cụ thể:

Các phòng chức năng: Hoá, Lý, Sinh, Tin học, Phòng Đội do các đồng chí Lưu, Lĩnh, , Kiều chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, xây dựng phương án PCBL, chuẩn bị phương tiện cần thiết để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Các phòng hành chính: Văn phòng, Phòng HT, P phó HT, phòng kế toán, y tế...do đồng chí Bích Thủy, Làn, Tám, Linh chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, xây dựng phương án PCBL, chuẩn bị  dụng cụ, phương tiện cần thiết để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Các phòng học: do các GVCN chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, xây dựng phương án PCBL, chuẩn bị phương tiện cần thiết để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra và cả kế hoạch huy động HS lao động vệ sinh khắc phục hậu quả nhanh chóng kịp thời.

Phân công đưa, đón HS đi, về khi có bão lũ: do Chi đoàn thanh niên trường kết hợp với hội Phụ huynh, Đoàn địa phương, ban PCBL xã chịu trách nhiệm.

Tất cả xây dựng kế hoạch theo yêu cầu của ban lãnh đạo trường, và chấp hành sự phân công, điều hành trong năm học  khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, Nhà trường chủ động bàn bạc cụ thể với chính quyền địa phương, ban PCBL Xã, hội phụ huynh HS để phối hợp thực hiện tốt phương án PCBL.

Yêu cầu phụ huynh có bản cam kết với nhà trường trong việc đưa đón HS trong những ngày bão lụt, kê khai số máy điện thoại các gia đình để tiện liên lạc.

 3/ Xây dựng kế hoạch-Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, thường trực về công tác PCBL cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh.

Nội dung :

Quán triệt trong đội ngũ tầm quan trọng của công tác PCBL,  các văn bản chỉ thị liên quan quan trọng, chống tư tưởng chủ quan coi nhẹ hoặc thờ ơ trong việc PCBL. Học tập nghiệp vụ, cách sử dụng các phương tiện phòng chống bão lụt (Cứu người chết đuối, chèo thuyền, buộc chằng néo…), các công việc cần làm khi bão lụt xảy ra. Phổ biến kế hoạch, quy định về PCBL của trường, và dự kiến các phương án PCBL.Thường xuyên có ý thức theo dõi tình hình diễn biến thời tiết trong vùng.

4/ Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn cho HS giữa nhà trường với phụ huynh HS (kết hợp trong hội nghị PHHS đầu năm học)

5/Kế toán, chủ tài khoản xây dựng định mức kinh phí trong ngân sách hợp lý cho việc PCBL ( trong đó có chi cho việc mua sắm các vật tư, phương tiện và bồi dưỡng người trực khi có bão lũ, vệ sinh sau bão lũ)

B. Trong khi lụt bão thiên tai xảy ra:

          Khi có sự cố xảy ra toàn thể cán bộ giáo viên có mặt theo yêu cầu, tham gia PCBL bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả để hạn chế thiệt hại.

Cụ thể : khi có tin lụt bão lập tức mọi người nhận được tin phải sắp xếp việc cá nhân để đến ngay trường, tiến hành các biện pháp đối phó cần thiết nhằm bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng HS, hạn chế mức độ thiệt hại...

Lãnh đạo trực điện báo cáo với chính quyền địa phương, với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ, ứng cứu khi cần thiết.(BGH,GV trực).

Quyết định phương án và tiến hành các biện pháp phòng chống theo phương án đã được bàn bạc thống nhất.

Phân công các bộ phận thực hiện đúng phương án đã lựa chọn.

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Phân công HS sắp xếp bàn ghế, buộc chặt, nẹp cửa sổ, cửa lớn phòng học.

Bộ phận còn lại di chuyển những tài sản quan trọng của văn phòng, phòng Đội, Phòng thiết bị, thư viện, phòng bộ môn từ tầng I lên tầngII.(Chú ý: an toàn tránh đổ vỡ, hư hỏng,lộn xộn mất mát trong quá trình di chuyển.). Phần tài sản còn lại trong các phòng tầng I cột chặt kê cao đậy kỹ.

Sau đó quán triệt tinh thần chung theo chỉ đạo của cấp trên về tình hình bão lụt hiện thời, nhắc nhở HS đảm bảo an toàn…và phân công giáo viên , chi đoàn theo nhóm đưa HS về nhà đồng thời báo cáo với ban PCBL xã, liên lạc với hội phụ huynh để được giúp đỡ,(chuẩn bị phương tiện, phòng ngừa ở những nơi nguy hiểm trên đường về nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng HS. đặc biệt chú ý HS ở khu vực Mỹ phước, Hà cạn, những đoạn đường thấp có nước chảy xiết). Nếu có tai nạn về người cần đi cấp cứu thì do chi đoàn phụ trách (đưa ngay đến bệnh viện Lệ thuỷ).

Khi hoàn thành công việc theo phương án các bộ phận báo cáo kết quả về ban chỉ đạo của trường.

Phân công người trực mỗi ca 3 người (có nhóm trưởng hoặc BGH)

Nhiệm vụ: đảm bảo thông tin liên lạc, tiếp tục theo dõi thời tiết,diễn biến của bão lũ trong vùng. Kiểm tra tình hình CSVC, tài sản nhà trường, xử lí các tình huống đột xuất xảy ra, phản ánh tinh hình ca trực vào sổ trực, báo cáo với BGH, ban giao cho ca trực sau.

 C. Sau  khi lụt bão thiên tai xảy ra:

Sau bão lũ, khi thời tiết trở lại bình thường (theo tin dự báo thời tiết và tình hình thực tế... sẽ có thông báo cụ thể của trường) toàn trường tập trung giải quyết hậu quả, vệ sinh, ổn đinh việc dạy - học, thực hiện kế hoạch nối tiếp. Các lớp, các bộ phận chủ động theo KH thực hiện ngay sau khi lũ lụt đã tan (mặt đường trước cổng trường đã cạn, lộ diện là đã thông đường trên địa bàn.)

Một số công việc cụ thể cần làm:

Trưởng ban lao động xem xét tình hình cụ thể lên kế hoạch phân công lao động và khẩn trương thực hiện giải quyết hậu quả bão lụt, vệ sinh khuôn viên, ổn định việc dạy - học.

Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác PCBL, các bộ phận tổ chức kiểm tra thống kê báo cáo tình hình sau bão lũ, những thiệt hại (nếu có).

Tập hợp thông tin báo cáo cấp trên và lãnh đạo địa phương.

Đề ra phương án khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài, tiếp tục chuẩn bị đề phòng lũ lụt tái diễn.

Rà soát chương trình, các công việc chuyên môn để có kế hoạch bù ôn tập đảm bảo thời gian, tiến độ sơ, tổng kết, hoàn thành kế hoạch năm học.

              

Phong thuỷ ngày 10 tháng 9 năm 2010

Hiệu trưởng

 

 

LÊ TRUNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 05 QĐ-HT                                   

Phong  Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban phòng chống bão lụt

HIỆU TR­ƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THUỶ

 

      Căn cứ vào điều lệ trư­ờng THCS  quy định chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

Căn cứ CV số:  583 /GD-ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2009  V/v Phòng chống bão lụt  của PGD-ĐT Lệ Thủy;       

  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011, xét tình hình thực tế của trường THCS Phong Thủy.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Thành lập ban  phòng chống bão lụt năm học 2010-2011 gồm những ông bà có tên sau (có danh sách kèm theo)

  Điều 2.

 Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt có nhiệm vụ lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện có kết quả công tác tổ chức phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lụt gây ra..

 Điều 3.

 Các ông bà có tên tại điều I và các bộ phận có liên quan của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hiệu trư­ởng

 

LÊ TRUNG CHÍNH

 

 

 

Nơi nhận:

  - Phòng GD(để BC).

 - Theo danh sách,

 - Lưu VP

                       

DANH SÁCH BAN  PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

TRƯ­ỜNG THCS PHONG THUỶ

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HT  ngày 10 tháng 9 năm 2010)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

ĐT nhà

1

Lê Trung Chính

 

Hiệu trưởng

Trưởng ban

3883974

0918826529

2

Nguyễn Văn 

Hiệu phó

Phó ban

3964792

0982964792

3

Hoàng Thị X Thảo

Tổ trưởng

Nhóm trưởng 1

3883937

0985414346

4

Phạm Thị Lý

Tổ trưởng

Ban viên

3960444

0912386148

5

Nguyễn Văn Chon

Giáo viên

Ban viên

3883623

0977918063

6

Từ Thị Duyến

Giáo viên

Ban viên

3883474

01227557395

7

Lâm thái tuyến

Giáo viên

Ban viên

 

0905886133

8

MaiThị H Giang

Giáo viên

Ban viên

3882764

0905805905

9

Võ Thị Hồng Giang

Giáo viên

Ban viên

3.965355

0905875975

10

Lê Thị Hà

Giáo viên

Ban viên

3.882005

01698418675

11

NguyễnThị Hông Hà

Giáo viên

Ban viên

3.965859

 

12

Hoàng Quảng Hảo

Giáo viên

Ban viên

3883492

0982774729

13

Ngô Thị Hằng

Giáo viên

Ban viên

3961816

 

14

Nguyễn Tứ Hiển

Giáo viên

Ban viên

3964733

0983964733

15

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Ban viên

3964569

01229409353

16

Nguyễn Thị Thuý Kiều

GV-TPT

Ban viên

 

0169364382

17

LÊ THị LĩNH

PBM sinh-hóa

Ban viên

 

01266682155

18

Võ Thị Làn

NV - VP

Ban viên

3883465

0974608320

19

Phạm Thị Lệ

Giáo viên

Ban viên

3964955

01669201851

20

Hoàng Thị Lộc

Giáo viên

Ban viên

3960192

01655820873

21

Nguyễn Đăng L­ưu

NV thiết bị

Ban viên

 

0987492950

22

Lê Thị Tám

Giáo viên

Ban viên

3961033

 

23

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

Ban viên

 

09757692817

24

Trần Thị H Thái

Giáo viên

Ban viên

3883224

0905213899

25

Võ Đình Thanh

Giáo viên

Ban viên

3965263

01649792849

26

Nguyễn Hồng Thục

Giáo viên

Ban viên

3964566

01674938230

27

Diệp Thị Lệ Thủy

Giáo viên

Ban viên

3243666

0522203579

28

NguyễnThị Thủy

Giáo viên

Ban viên

3960860

 

29

NguyễnThị Bích Thủy

NV-KT

Ban viên

3960140

0968356063

30

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Ban viên

3297075

0959715957

31

Hồ Thị Tuyết

Giáo viên

Ban viên

3883991

 

32

TRương Thị Lý

Giáo viên

Ban viên

3.965432

 

33

Võ Thị Phu

Giáo viên

Ban viên

3.964401

 

34

Võ Sĩ Mỹ

Giáo viên

Ban viên

 

0917361502

35

Ngô thị khánh linh

Nhân viênYT

Ban viên

 

01674625302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND Xã:VănPhòng: 3882599, Chủ tịch Xã : 3965241 ,   Bí thư ĐU Xã : 3965240

 Bác Thắng PH Đại phong:0912098306 , Bác Phương Đại phong  01667502036; Bác Phong Hà Cạn :3883643. Trần Đức Hợi (Mỹ Phước): 0169.213.2507.

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

       

 1. Ông Lê Trung Chính  - Trưởng ban phụ trách chung, trực tiếp điều hành hoạt động của Ban khi có bão lụt xảy ra.

2. Ông Nguyễn Văn Vũ: -Phó trưởng ban trực tiếp lên kế hoạch, phân công trực theo đợt...  bảo đảm an toàn khi có sự cố xảy ra, phối hợp địa phương bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường và trở về nhà.

3.Nhóm trưởng 1 Hoàng Thị Xuân Thảo : Đôn đốc tổ TN Quản lý điêù hành việc PCBL ở các phòng TH bộ môn, Phòng kho TB.

4.Nhóm trưởng 2  Phạm Thị Lý : Đôn đốc tổ XH quản lí điều hành việc PCBL ở phòng thư viện, phòng đội, các phòng hành chính.

5. Bà Võ Thị Làn- Ban viên: Phụ trách công tác điều kiện phòng phòng chống bão lụt.

6. Các Ban viên: Thực hiện theo kế hoạch phân công công tác trước trong và sau khi bão lụt, khi có sự cố xảy ra

7. Các Ban viên là GVCN, là nhân viên nắm giữ tài sản CSVC của trường, các phòng học, các phòng chức năng trực tiếp lên KH và chủ động phương án ứng phó trước, trong và sau khi có lũ lụt xảy ra. Chịu trách nhiệm trước hết về phần tài sản, thiết bị, CSVC mình nắm giữ, cảnh giác, đề phòng mất mát hư hỏng xảy ra trong quả trình thực hiện PCBL.

Hiệu trư­ởng

 

LÊ TRUNG CHÍNH

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

BẢN CAM KẾT

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH.

về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão

 

Tôi tên là:

Chỗ ở hiện tại:                                               

Điện thoại liên lạc:

Là phụ huynh của học sinh:

Hiện đang học lớp:

Trường Trung học cơ sở Phong Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình.

Sau khi được nghe nhà trường phổ biến nội dung về việc đảm bảo an toàn tính mạng của con em đặc biệt là trong mùa mưa bão...Tôi nhất trí hoàn toàn và cam kết thực hiện tốt một số nội dung sau:

1/ Thường xuyên quản lý chặt chẽ con em theo lịch học tập ở trường và ở nhà.

2/ Trong mùa mưa bão, những ngày cao điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con em thì nghiêm túc thực hiện tốt các biện pháp đã được nhà trường phổ biến cụ thể như sau:

- Thường xuyên liên lạc với nhà trường, theo dõi các bản tin dự báo thời tiết  để nắm chắc diễn biến tình hình bão lũ và lịch học tập của con em ở trường để có biện pháp phòng ngừa tai nạn, tạo điều thuận lợi cho con em học tập tốt.

-Thường xuyên nhắc nhở con em có ý thức cảnh giác đề phòng những nơi nguy hiểm đến tính mạng, không đùa nghịch ở những đoạn đường thấp, ngập nước, những chỗ sụt lở, cầu cống có nước chảy xiết nguy hiểm.   

-Trực tiếp đưa con em đến trường học đúng thời gian và theo dõi để đón con em trở về an toàn, tuyệt đối không để con em tự đến trường một mình trong những ngày mưa bão cao điểm.

3/ Sau khi bão lũ tan tích cực tham gia cùng nhà trường, động viên con em kịp thời tham gia lao động vệ sinh khắc phục hậu quả để hoạt động dạy học của trường nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Phong Thủy, ngày    tháng  9  năm 2010

 

Phụ huynhHS

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG CƠN LŨ

TỪ NGÀY 1/10….

 

Theo thông tin DBTT và hkế hoạch chỉ đạo của Huyện, Phòng GD&ĐT ban PCBL Trường  lập kế hoạch đối phó phòng chống cơn lũ từ ngày 1/10 như sau:

I.VIỆC BẢO VỆ TÀI SẢN CSVC:

1.Khối văn phòng hành chính, thiết bị, thư viện:

( Đồng chí BThuỷ tổ trường tổ Văn phòng phụ trách.)

Thu dọn tài sản kê cao cách sàn nhà 1,2m, buộc chặt, đậy kín chống thấm ướt, đổ vỡ.

Thời gian hoàn thành trước 16h30 ngày 3/10.

 Lực lượng tham gia Nhân viên tổ hành chính và 10 học sinh lớp 91.

Đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường khi chưa có bão lũ đến. 3 máy vi tính VP và HT, PHT vẫn nối mạng theo dõi thông tin chỉ đạo của các cấp trên.

Mua sắm đầy đủ các dụng cụ PCBL theo kế hoạch.

2.Khối các phòng học:  (Đồng chí Vũ phụ trách)

         Cuối buổi chiều 2/10 các lớp phối hợp với NV bảo vệ trường tắt điện quạt, sắp xếp bàn ghế buộc chặt, nẹp cửa cẩn thận trước khi ra về.

 3.Cây cối trên sân: (Đồng chí Vũ phụ trách)

         Chi đoàn cùng NV bảo vệ trường chặt bớt cành hạn chế đổ gãy chống va đập vào các phòng học. Thời gian hoàn thành trước 16h30 ngày 2/10

       Ban chỉ đạo kiểm tra  tất cả công việc cuẩn bị vào cuối buổi chiều ngày 3/10

 II.VIỆC HỌC TẬP CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG:

Dạy học hết ngày 2/10.(thứ bảy)

Cuối buổi học 2/10 toàn hội đồng có mặt hội ý chuẩn bị kế hoạch nối tiếp. Sau đó tuỳ theo tình hình sẽ có thông báo tiếp.

GVCN thông báo cho HS đầy đủ thông tin tình hình cơn lũ và kế hoạch của trường nhắc nhở các em thực hiện các nội dung cam kết đảm bảo an toàn mùa mưa bão đã phổ biến trong hội nghị phụ huynh đầu năm. Phân công các em chuẩn bị dụng cụ đầy đủ để kịp thời tham gia lao động khắc phục hậu quả sau bão lũ

Trực phòng chống bão lụt theo phân công. Các GV khác chuẩn bị, sẽ điều động khi có yêu cầu.

 

III.PHÂN CÔNG TRỰC CHỐNG BÃO LỤT BẢO VỆ TRƯỜNG

(Từ 3/10/2010 đến 6/10, nếu lũ còn tiếp diễn sẽ tiếp tục phân công thêm…)

TT

Họ tên

Thời gian

Ghi chú

1

Lê Trung Chính

Cả ngày và đêm 3/10

 

 

*Tuỳ theo tình hình bão lũ việc trực có thể điều chỉnh tăng thêm hoặc giảm

Các GV,NV khác sẽ điều động khi cần

2

Nguyễn Đăng Lưu

3

Võ Sĩ Mỹ

4

Nguyễn Văn Vũ

Cả ngày và đêm 4/10

5

Hoàng Quảng Hảo

6

Nguyễn tứ hiển

7

Lê Trung Chính

Cả ngày và đêm 5/10

8

Nguyễn Tứ Hiển

9

Võ đình thanh

10

Nguyễn Văn Vũ

Cả ngày và đêm 6/10

11

Nguyễn Đăng Lưu

12

Nguyễn Văn Chon

 

NHIỆM VỤ TRỰC:

1.Đảm bảo an toàn tài sản

2.Theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết để trực tiếp phòng chống  lụt hiệu quả hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

3.Báo cáo tình hình cụ thể với BGH, với cấp trên theo yêu cầu

4.Duy trì liên lạc 24/24 giờ với BGH, với cấp trên

Hiệu trư­ởng

 

LÊ TRUNG CHÍNH

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn