THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 5127873
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2010-2011 12/15/2010 10:03:20 AM

PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THUỶ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Phong Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2010        

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2010 - 2011

Năm học 2010 - 2011 là năm học toàn ngành thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỉ niêm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm học tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số: 33/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động "Hai không" cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo"; năm học đầu tiên thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện Lệ Thủy.

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2010 - 2011; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH   ngày 11/8/2010 của Bộ GD-ĐT về việc h­ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; Công văn số 1363/SGDĐT-GDTrH  ngày 28/8/2010 của Sở GD-ĐT về việc h­ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND huyện Lệ Thủy về việc phê duyệt Mục tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2010-2011; Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và ph­ơng h­ớng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy; Tích cực h­ưởng ứng chủ đề "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất l­ượng GD";  tiếp tục đẩy mạnh phong trào "XD tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực" và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, phát huy những thành tích đạt đ­ược, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, bất cập của cấp học trong năm học 2009-2010; xuất phát từ yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT, của cấp THCS năm học 2010-2011, tr­ường THCS Phong Thủy thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây:

 A . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục trung học.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; Trong đó trọng tâm là giữ vững chất lượng văn hóa đại trà, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

3. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học 2010-2011 là "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất l­uợng giáo dục“, Triển khai việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu chuẩn mức độ cao nhất.

4 . Tiếp tục duy trì, giữ vững CL PC GDTHCS theo hướng thực chất, an toàn và vững chắc.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, chỉ đạo,  dạy học và các hoạt động giáo dục.

B. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

1. Về quy mô phát triển, huy động và duy trì số lượng:

- Tuyển sinh  lớp 6 đạt tỷ lệ: 100 %.

- Số lư­ợng lớp:  13 lớp.      

- Số l­ượng học sinh: 429 em. Bình quân: 34 học sinh/ lớp.

- Duy trì tỉ lệ chuyên cần bậc THCS trên 95%,giảm tỉ lệ HS bỏ học xuống d­ưới 0,5 %

2. Về nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện:

-  Tỉ lệ học sinh lớp 9 đ­ược công nhận tốt nghiệp THCS từ 98 % trở lên.

- Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém về văn hóa xuống d­ưới 5 %.

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi văn hoá đạt 40 % trở lên, trong đó giỏi 5%.

- Tham gia đầy đủ và giữ vững vị thế của trường trong các kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức, đặc biệt là các kỳ thi năng khiếu, thi học sinh giỏi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Hạnh kiểm; Tốt 55%, khá: 40%, yếu không quá 1%.

3. Về xây dựng điều kiện:

3.1.  Xây dựng đội ngũ:

-  Xây dựng đội ngũ đủ về số l­ượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng số l­ượng CBQL, giáo viên trên chuẩn đạt tỷ lệ 45-50 %.

- Tiếp tục đào tạo, bồi d­ưỡng nâng cao trình độ quản lý nhà nư­ớc, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CBQL, tổ trư­ởng chuyên môn các trư­ờng học.

- Phấn đấu 100% Cán bộ quản lý và 90% giáo viên có trình độ A về tin học; 50% Cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ A về ngoại ngữ.

3.2. Xây dựng CSVC

- Tiếp tục hoàn thành xây dựng phòng truyền thống của tr­ường.

- Xây dựng thư viện đạt thư viện tiên tiến

- Cải tạo 3 phòng bộ môn đạt chuẩn ( chuẩn mới)

- Phấn đấu xây dựng phòng học ngoại ngữ theo quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

- Tiếp tục quy hoạch, xây dựng sân bãi và mua sắm dụng cụ phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao.

3.3. Về xây dựng tr­ường chuẩn Quốc gia:

- Xây dựng hoàn thành trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2010-2011

- Xây dựng dội ngũ vượt chuẩn đạt 40 %

- Về giáo viên dạy giỏi đạt 35%

- Về chất lượng văn hóa đạt 95% trung bình trở lên

4. Về phổ cập giáo dục:

- Điều tra phổ cập và cập nhật đầy đủ các thông tin ở sổ mới

- Chuẩn bị điều kiện để đón đoàn kiểm tra PC tháng 11 và tổng kết phổ cập tháng 12

5. Về xây dựng trư­ờng theo chuẩn "Trư­ờng học thân thiện- học sinh tích cực" :

- Xây dựng phong trào trường học thân thiện- học sinh tích cực đạt loại xuất sắc

6. Về dạy học sinh giỏi (có kế hoạch riêng)

Mục tiêu : - Lớp 9 có ít nhất 4 giải cấp tỉnh

              - Lớp 6, 7, 8 và giải toán qua mạng, Casio trước thứ 13

              - Hội thi hùng biện tiếng anh trước thứ 7

7. Về ôn tập tuyển sinh lớp 10 140 tiết chia làm 3 giai đoạn: (có kế hoạch riêng)

* Môn toán và văn :

- Giai đoạn 1 từ 01/10 đến 30/12 dạy 30 tiết( ôn tập, RLKN nội dung KT của HK1, giải bộ đề một phần liên quan)

- Giai đoạn 2 từ 01/01/2011 đến 30/4/2011 dạy 50 tiết( ôn tập, RLKN nội dung KTcủa HK2, tiếp tục bổ sung phần HS còn hạn chế của kỳ 1, giải bộ đề một phần)

- Giai đoạn 3 từ 15/5 đến 30/6 dạy 60 tiết( ôn luyện tổng hợp, RLKN, PP làm bài, giải bộ đề)

* Môn thứ 3:

- Dạy 60 tiết (nếu môn tuần 2 tiết)

- Dạy 50 tiết (nếu môn tuần 1.5 tiết)       

8. Về dạy tin học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

- Dạy tin học (tự chọn) từ lớp 6 dến lớp 9 mỗi tuần 2 tiết.Tất cả giáo án đều vi tính. Mỗi giáo viên đều có 1 máy vi tính ở nhà

- Bồi dưỡng KT tin học cho đội ngũ giáo viên 1 tiết cuối buổi chiều thứ 5 hàng tuần

- Viết tin bài cho trang thông tin điện tử của trường ( mỗi CBVC 3 bài trở lên)

9. Về thi đua:

- Xây dựng tập thể đạt tập thể Lao động Xuất sắc

- 3 tổ đạt tổ tiên tiến

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 đồng chí

- Giáo viên dạy giỏi hoặc sử dụng đồ dùng dạy học đạt giải 3 đồng chí

10. Về dạy nghề phổ thông -  dạy HĐNGLL và hướng nghiệp

- Dạy HĐ NGLL mỗi tháng 2 tiết do GVCN dạy riêng tháng 12 và tháng 3 HĐNGLL tổ chức toàn trường do tổng phụ trách chủ trì kết hợp với chi đoàn, GVCN và các thành viên trong hội đồng.   

- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thời lượng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết/năm học cho khối 9 mỗi tháng một tiết 9.1 và 9.2 do đồng chí Hiệu trưởng dạy, 9.3, 94 do giáo viên chủ nhiệm dạy.

- Dạy nghề lớp 81 đ/c Hảo, 82 và 83 đ/c Lưu phụ trách thời gian dạy từ 01/10/2010 đến 28/2/2011 hoàn tất hồ sơ để tiến hành thi TN đầu tháng 3.

-Tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm sau đây:

(1) "Truyền thống nhà trường", chủ điểm tháng 9;

(2) "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3.

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

I. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các PT thi đua của Ngành..

II. Nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện:

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

1.1. Thực hiện Khung phân phối chương trình:

Trên cơ sở Khung phân phối chương trình (PPCT) của Bộ GD&ĐT ban hành năm học 2009-2010 và đã được Sở cụ thể hoá thành chương trình chi tiết, thực hiện trong 37 tuần thực với thời gian: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. lưu ý các vấn đề sau đây:

a) Phân phối chương trình với nội dung 35 tuần nhưng thực hiện dạy trong 37 tuần, theo thời khoá biểu cụ thể của trường chủ đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

b) Về thực hiện chương trình dạy học tự chọn

1.2 - Tổ chức dạy học các môn TC Tin học cho HS lớp 6,7,8,9 .Thực hiện dạy 2 tiết/tuần và đánh giá như một môn học.

1.3- Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ:

Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn về dạy học ngoại ngữ năm học 2008-2009   

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Tiếng Anh theo hướng tăng cường tính giao lưu bổ sung hiểu biết về các giá trị

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng các hội thi HSG, HS năng khiếu

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia có chất lượng tất cả các hội thi do Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT tổ chức

- Phối hợp liên thông trong BDHSG giữa cấp TH với cấp THCS, giữa lớp 6,7,8 với lớp 9

- Làm tốt công tác tuyển chọn HSG tại trường, phối hợp với giáo viên dạy bồi dưỡng HSG tại THCS Kiến Giang để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy bồi dưỡng

1.5- Thi giải toán trên máy tính cầm tay và giải toán qua mạng:

- Thi giải toán trên máy tính cầm tay tổ TN chọn 2 em và bồi dưỡng tuyến 2

- Về thi giải toán qua Internet: Phòng GD-ĐT tổ chức thi cấp huyện đối với học sinh lớp 9 (mỗi đội tuyển 5 em), các lớp khác khuyến khích các em tham gia riêng các em trong đội tuyển học sinh giỏi toán 6, 7, 8 phải tham gia giải toán qua mạng.

1.5 - Thực hiện công tác bồi d­ưỡng HSG (có kế hoạch riêng):

- Đối với lớp 6,7 và một số môn lớp 8 :

           +Trư­ờng tổ chức bồi dư­ỡng theo tài liệu phát hành của Phòng GD&ĐT.

           + Phòng tổ chức kiểm tra HSG lớp 6,7,8 (lớp 6 2 môn Toán, Ngữ Văn, lớp 7 chỉ kiểm tra HSG 3 môn Toán 6 em, Ngữ văn 6 em và Anh văn 3 em (toàn trường) thời gian kiểm tra tháng 4/2011); kiểm tra HSG môn Vật lý 8, Sinh học 8, Lịch sử 8, Địa lý 8, Hoá học 8 mỗi môn 3 em thi trước 20/3/2011.

- Phối hợp với phụ huynh để động viên, tạo điều kiện tốt nhất về thời gian cho học sinh tham gia học chuyên đề tại THCS Kiến Giang; giáo viên bộ môn kèm cặp ­. Tạo sự liên thông, liên kết về nội dung bồi d­ưỡng giữa các điểm bồi d­ưỡng tập trung của huyện HD dẫn HS giải quyết hệ thống bài tập chuyên đề đ­ược giao hàng tuần.

1.6 - Thi năng khiếu:

- Tổ chức hội thi Thể dục thể thao cấp trường, cấp huyện (điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ vua, bơi lội,...).

- Tuyển chọn, tập huấn và chuẩn bị tốt các ĐK cho đội tuyển tham gia dự thi các cấp.

2. Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục:

a) Việc phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục:

Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng, Phó  hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

b) Việc thực hiện tích hợp giữa Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, môn Công nghệ:

     - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân ở những tiết có nội dung thích hợp như sau:

+ Các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

+ Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9 và các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động. (cô V Giang và GVCN phối hợp thực hiện)

+ Tiếp tục tổ chức tốt các HĐ văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu.

+ Lớp 9:

d) Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường… cho học sinh; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh... Tham gia chương trình bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

e) Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật; Theo quan điểm và HD của Phòng trường cụ thể hóa thêm Nếu HS KT lần 1 không đạt điểm 5 thì tổ chức KT lại lần 2 với nội dung KT dễ hơn để HS đạt từ điểm 5 trở lên )

f) Về Giáo dục bảo vệ môi trường: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2008 và công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH ngày 11/05/2009. thực hiện tích hợp chủ yếu các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học và Công nghệ. Tích hợp GDBVMT bằng cách lồng ghép nội dung GDBVMT phù hợp với chủ đề bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn và không gây quá tải. PPDH các bài tích hợp GDBVMT phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh.

     Về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các môn học, thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT gắn với nội dung, hành vi cụ thể của trường, lớp.

     1.3. Việc thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008, đảm bảo chương trình giáo dục địa phương theo số tiết quy định; kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá vào xếp loại học lực của bộ môn giao cho tổ xã hội lựa chọn nội dung phù hợp với địa phương và học sinh duyệt tại chuyên môn trước khi dạy.

Giáo viên và học sinh có đủ tài liệu để giảng dạy và học tập (trước mắt là tài liệu Lịch sử và Địa lí Quảng Bình do Sở GD&ĐT biên soạn).

 1.4. Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong một số môn học theo hướng dẫn riêng của Bộ.Phối hợp với TPT, liên đội thông nhất thực hiên

1.5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo để giữ vững chất lượng đại trà ở mức cao, vững chắc, đặc biệt là giữ vúng vị thế tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Cụ thể:

-  GVBM chủ động phân tích chất lư­ợng học sinh từ đầu năm học, phân loại đối tượng học sinh, lập kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém. Xây dựng hồ sơ quản lý, chỉ đạo, giảng dạy theo tháng, tuần, theo dõi và tác động tích cực, có hiệu quả, tạo chuyển biến chất lượng của học sinh diện yếu kém. Lớp 6 lấy kết quả chuyển giao chất l­ượng để phân tích, phân loại chất lượng học sinh. Các lớp 7,8,9 lấy kết quả kiểm tra học kỳ II năm học 2009-2010 để chuyển giao. (Lập đầy đủ hồ sơ chuyển giao chất lư­ợng từng học sinh, từng lớp);  Lưu ý đến học sinh ngồi sai lớp ở THCS.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, ôn tập và dạy thêm cho học sinh lớp 9 thi tuyển vào THPT.

- Tổ chức thi lại, xét lên lớp chặt chẽ, đúng Quy chế hiện hành.

- Thực hiện đánh giá chất l­ượng giáo dục theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

2.1. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học

     a) Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau:

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất.

- GV sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần tuý theo lối đọc - chép; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV trong tổ chức quá trình dạy học.

     - Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

     - Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, mua sắm máy cattsete phục vụ dạy kỹ năng nghe môn Tiếng Anh coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

     b) Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

     c) Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo cấp trường, cụm trường.

    d) Phát huy hiệu quả sinh hoạt chuyên môn liên tr­ường vào tháng 01/2011

đ) Chú trọng tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu phương pháp NCKHGD và viết SKKN khoa học sư phạm nhằm nâng cao chất lượng SKKN tăng hiệu quả ứng dụng sáng kiến cải tiến trong giảng dạy và quản lý góp phần tích cực hóa SKKN của đội ngũ, trong đó đặc biệt là SKKN của CSTĐ Tỉnh; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn. xây dựng mạng lưới đội ngũ giáo viên cốt cán cấp trường, liên hệ mật thiết đội ngũ giáo viên cốt cán bộ môn cấp huyện để đẩy mạnh công tác chuyên môn. 

2.2. Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá:

     a) Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, các trường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

 - Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình các môn kiểm tra từ 1 tiết trở lên tự luận 8 điểm trắc nghiệm 2 điểm. Đối với môn Tiếng Anh thực hiện theo hình thức 30% trắc nghiệm, 70% tự luận, đảm bảo kiểm tra đủ 4 kỹ năng.

 - Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, XLHS THCS do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần KT thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra HK cả lý thuyết và thực hành.

b) Tiếp tục đánh giá các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục bằng hình thức cho điểm và ghi kết quả học tập vào học bạ theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.

c) Đối với một số môn KHXH và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân, hạn chế tối đa việc HS nhớ thụ động, máy móc.

d) Tăng cường tổ chức bồi dưỡng GV về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục PT với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo. tập huấn, hướng dẫn để giáo viên có thể thực hiện được yêu cầu này; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng học sinh, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.

e) Tích cực triển khai chủ trương xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website phòng GD-ĐT và các trường học để giáo viên và học sinh có thể tham khảo, giáo viên sau kiểm tra 1 giờ, kiểm tra định kỳ công khai đề trên trang Web, để giúp học sinh trong việc tự đánh giá bài làm, đồng thời góp phần xây dựng dần nguồn học liệu; tổ chức đăng tải SKKN và giáo án tốt của đội ngũ..

     2.3. Tăng cuờng quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

          a) Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện chủ trương Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học..

b) Tổ chức hội thảo về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đối với các môn: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ từ cấp trường đến phòng GD&ĐT,.

     2.4. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác thi, kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá; kiên quyết chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 227/KH-GD về bồi d­ưỡng học sinh yếu kém và khắc phục tình trạng học sinh ngồi sai lớp; chú trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

     2.5. Công tác kiểm tra, thanh tra :

+ Tiếp tục đẩy mạnh, cải tiến, đổi mới công tác thanh tra. Kết hợp thanh tra chuyên đề với TT toàn diện tr­ường học; tích hợp nhiều ND thanh tra trong một đoàn thành tra nhằm tăng hiệu lực và nâng cao tác dụng công tác TT; đồng thời đảm bảo đánh giá đồng bộ các mặt hoạt động của tr­ường.

+ Coi trọng công tác t­ư vấn trong KTNB để nâng cao hiệu quả công tác.

+ Hiệu trư­ởng kiểm tra toàn diện ít nhất 50% giáo viên và kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên, kiểm tra các phần hành trong tr­ường học ít nhất 1 l­ượt/năm.

+ Mặt bằng chất l­ượng thanh tra đư­ợc thiết lập bằng cách đo nghiệm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, 2 môn trong các môn Vật lý, Hoá học , Sinh học, Lịch sử, Địa lý và 1 môn trong các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ, GDCD.

+ Chất l­ượng của từng bộ môn và toàn trường đ­ược đánh giá và xếp loại qua thanh tra ở các mức như­ sau:

XL

Trường

Vùng1

Vùng2

Vùng3

Vùng4

TB

KG

KÐm

TB

KG

Kém

TB

KG

Kém

TB

KG

Kém

ĐYC

57%

 

4%

55%

 

5%

52%

 

6%

50%

 

6%

Khá

65%

 

4%

64%

 

4%

63%

 

4%

62%

 

4%

Tốt

80%

 

4%

78%

 

4%

76%

 

4%

75%

 

4%

 

KG  trên 30%

KG  trên 30%

KG trên 25%

KG trên 25%

Riêng Ngữ văn, Toán, Anh văn: Trung bình trở lên vùng 1: 72%, vùng 2: 70%, vùng 3: 68%, vùng 4: 66%  

- Kiểm tra học kỳ :

+ Thực hiện kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II:

* Đối với những môn do Sở GD&ĐT ra đề, Phòng GD&ĐT tổ chức in sao, cấp phát chỉ đạo kiểm tra, tập hợp kết quả, Lấy kết quả này làm căn cứ để đánh giá chất l­ượng dạy học các tr­ường.

* các môn còn lại giao cho giáo viên dạy ra 2 đề thiết kế theo dạng phiếu KT và đáp án, CM duyệt trước vào ngày 25/12 và 25/4 và tổ chức coi kiểm tra và chấm theo đúng quy định. Đề ra đáp án hướng dẫn chấm được niêm phong và gửi về phòng GD&ĐT sau khi hoàn thành việc kiểm tra

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

1. Đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 01/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

2  Thực hiện áp dụng chuẩn đánh giá cán bộ quản lý, giáo viện  để cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao.

2. Thực hiện kế hoạch hoá

Nhiệm vụ năm học phải được kế hoạch hoá bằng hệ thống hồ sơ, văn bản đầy đủ theo các mốc thời gian như học kì, tháng, tuần… và theo các lĩnh vực công tác như hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá, hội thảo khoa học, bồi dưỡng đội ngũ, đánh giá chất lượng  đội ngũ Các phần hành có đầy đủ bộ kế hoạch năn, tháng, tuần kịp thời và đăng web của trường để thực hiện.

3.2. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GDĐT.

 

                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   

                                                                Nguyễn Văn Vũ

 

 

LỊCH TRÌNH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN CẤP THCS

NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 

Tháng

Nội dung công việc

9/2010

- Khai giảng năm học mới.

- Xây dựng các văn bản h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp học THCS.

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học.

- Tập hợp báo cáo đầu năm: Đội ngũ, CSVC, quy mô, phân công phần hành công tác, ...

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội CNVC đầu năm học.

- Tham gia tập huấn về nội dung: "Tăng cường kỹ năng sống cho học sinh phổ thông  qua các môn Sinh học, Địa lý, Văn học,GDCD, HĐNGLL". (Do Sở GD-ĐT tổ chức).

- Tham gia Hội nghị về công tác phòng chống ma túy, an toàn trật tự trường học; Tập huấn "nước sạch và vệ sinh môi trường" cho giáo viên.

(Do Sở GD-ĐT tổ chức).  

- Nộp báo cáo tình hình quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS từ 2005 đến 2008; Rà soát, cấp phát bằng TNTHCS năm học 2008-2009.

- Tổ chức hội nghị triển khai nhiẹm vụ năm học

- Tập huấn đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn

- Lên chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, tuyển sinh lớp 10

- Lập đội tuyển HSG 6, 7, 8, giải toán quan mạng, giải toán Casio

- Triển khai viết đơn học thêm dạy thêm

- Triển khai giải toán quan mạng

- Triển khai bồi dưỡng HSG lớp 9 tuyến 2

 

 

10/2010

- H­ướng dẫn công tác kiểm tra phổ cập GDTHCS.

- Kiểm tra Phổ cập THCS.

- Triển khai dạy HSG lớp 6, 7, 8, tuyển sinh lớp 10, học nghề.

- Họp phụ huynh HSG lớp 6, 7, 8

- Kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên và các phần hành.

- Phân loại HS theo công văn 227

11/2010

- Hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2010.

- Tổ chức thi hùng biện Tiếng Anh (cấp huyện).

- Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phổ cập GDTHCS (Do Sở GD-ĐT tổ chức).

- Kiểm tra, chỉ đạo dạy Tin học, dạy nghề phổ thông.

- Kiểm tra Phổ cập THCS (14 xã, Thị trấn còn lại).

- Báo cáo Phòng Sở GD-ĐT về Phổ cập giáo dục THCS.

- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên,

- Triển khai phụ đạo HS yếu kém

12/2010

- Kiểm tra, chỉ đạo dạy Tin học, dạy nghề phổ thông.

- Chỉ đạo, tổ chức giải thể thao học sinh cấp tr­ường.

- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra Học kỳ 1.

- Sở GD-ĐT kiểm tra PCGDTHCS.

- Rà soát, in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm học 2009-2010.

- Triển khai phụ đạo HS yếu kém

- Hoàn thành chương trình ôn tuyển sinh đợt 1 toán văn 30 tiết

- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên

- Giáo viên bộ môn nộp 2 đề kiểm tra 2 đáp án và photo đề theo đủ số lượng học sinh vào ngày 25/12

- Kiểm ta toàn diện 4 giáo viên

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp toàn trường TPT chủ trì và toàn bộ cán bộ GV

- Hoàn thành chế độ cho điểm HS 1, HS 2

01/2011

- Sinh hoạt chuyên môn liên trư­ờng  Cụm   2.
- Chỉ đạo kiểm tra học kỳ 1
- Chỉ đạo các đơn vị Sơ kết học kỳ
- Tập hợp chất l­ượng kiểm tra học kỳ 1 và nộp đề đáp án cho PG
- Thi HSG giải toán trên máy tính bỏ túi lớp 9 cấp tỉnh
- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 để tham gia thi cấp tỉnh .
- Tổ chức giải thể thao học sinh cấp huyện.
- Chỉ đạo ôn luyện thi tuyển sinh lớp 10
- Tổng kết kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 2008-2010; xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 2011-2015;

02/2011

- Hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Mão
- Kiểm tra dạy nghề phổ thông.
- Tổ chức thi tự làm đồ dùng dạy học cấp cơ sở (cấp huyện).
- Kiểm tra kỹ thuật các trường đăng ký xây dựng chuẩn Quốc gia, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận (đối với các tr­ường kiểm tra ch­ưa đạt trong tháng 12/2010)
- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên
- Hoàn thành chương trình nghề phổ thông 70 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2011

 

- Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tham gia giải thể thao học sinh cấp tỉnh.
- Thi nghề phổ thông cho HS lớp 8.
- Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS và thi giải toán trên máy tính Casio khu vực.
- Tham gia  dự thi học sinh giải toán qua mạng cấp tỉnh (dự kiến).
- Thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện đối với các môn: Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Vật lý.
- Hoàn thành chế độ cho điểm tối thiểu 50%
- Tổ chức HĐNGLL toàn trường TPT chủ trì và toàn bộ cán bộ GV

4/2011

- Kiểm tra, chỉ đạo ôn tập, dạy thêm cho học sinh lớp 9.
- Chỉ đạo ôn tập và kiểm tra học kì II.
- Kiểm tra chất l­ợng học sinh giỏi lớp 6, lớp 7 cấp huyện.
- Kiểm tra trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Thi học sinh giải toán qua mạng cấp Quốc gia (dự kiến). 
- Kiểm tra thi đua năm học 2010-2011.
- Sở GD-ĐT kiểm tra các trường THCS đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Nộp 2 đề, 2 đáp án và photo phiếu kiểm tra HK2 nộp chuyên môn vào ngày 25/4/2011
- Kiểm tra toàn diện 4 đồng chí (nếu chưa hoàn thành)
- Hoàn thành điểm HS1, HS2

5/2011

- Chỉ đạo kiểm tra học kì II và tổng kết năm học.
- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học.
- Chỉ đạo các đơn vị xét tốt nghiệp THCS.
- Chuyển giao chất lượng giữa TH và THCS.
- Tập hợp kết quả chất lượng học kỳ 2  và chất lượng năm học 2010-2011.
- Báo cáo cuối năm cho Phòng và Sở GD-ĐT.
- Kiểm tra, chỉ đạo ôn tập cho học sinh lớp 9 để tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Kiểm tra thi đua năm học 2010-2011.
- Giới thiệu cán bộ, giáo viên coi thi tốt nghiệp  THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012.
- Xét thi đua năm học 2010-2011.

6/2011

- Duyệt kết quả công nhận tốt nghiệp THCS.
- Báo cáo kết quả công nhận tốt nghiệp cho Phòng Sở GD-ĐT
- Điều động cán bộ, giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT.

7/2011

8/2011

- Điều động CB, GV tham gia coi thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Tập hợp kết quả Tuyển sinh vào lớp 10.
- Tham gia bồi d­ưỡng giáo viên THCS.
- Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2011-2012.
- Chỉ đạo tuyển sinh lớp 6 năm hoc 2011-2012.
- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp.
- Kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn