THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 101
Số lượt truy cập: 5588718
QUANG CÁO
BỘ KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2016-2017 10/7/2016 7:25:46 AM

BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch tháng 8+9/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 10/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 11/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 12/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 01/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 02/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 3/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 4/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 5/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2016 -2017

Tuần 01 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 02 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 03 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 04 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 05 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 06 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 07 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 08 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 09 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 12 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 13 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 14 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 15 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 16 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 17 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 18 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 19 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 20 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 21 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 22 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 23 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 24 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 25 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 26 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 27 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 28 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 29 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 30 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 31 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 32 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 33 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 34 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 35 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn