THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 124
Số lượt truy cập: 5588718
QUANG CÁO
BỘ KẾ HOẠCH TỔ KHTN NĂM HỌC 2016 -2017 9/9/2016 5:56:29 PM

BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch kiểm tra nội bộ (Nháy chuột để xem và tải File)

Kế hoạch BDTX (Nháy chuột để xem và tải File)

Kế hoạch bồi dưỡng HSG (Nháy chuột để xem và tải File)

Kế hoạch các hội thi (Nháy chuột để xem và tải)

Kế hoạch dạy thêm (Nháy chuột để xem và tải)

Kế hoạch dạy học tự chọn (Nháy chuột để xem và tải)

Kế hoạch hoạt động NGLL (Nháy chuột để xem và tải)

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học (tải ở đây)

Kế hoạch dạy học song ngữ (tải ở đây)

Kế hoạch giáo dục địa phương (tải ở đây)

Kế hoạch thi GVDG cấp trường (tải ở đây)

Kế hoạch chuyên môn (tải ở đây)

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch tháng 8+9/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 10/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 11/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 12/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 01-2/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 3/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 4/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 5/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2016 -2017

Tuần 01 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 02 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 03 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 04 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 05 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 06 (Từ 26/9 đến 1/10/2016)

Tuần 07 (Từ 03/10 đến 08/10/2016)

Tuần 08 (Từ 10/10 đến 17/10/2016)

Tuần 09 (Từ 17/10 đến 22/10/2016)

Tuần 10 (Từ 23/10 đến 29/10/2016)

Tuần 11 (Từ 01/11 đến 25/11/2016)

Tuần 12 (Từ 07/11 đến 12/11/2016)

Tuần 13 (Từ 14/11 đến 19/11/2016)

Tuần 14 (Từ 21/11 đến 25/11/2016)

Tuần 15 (Từ 28/11 đến 03/12/2016)

Tuần 16 (Từ 05/12 đến 11/12/2016)

Tuần 17 (Từ 12/12 đến 17/12/2016)

Tuần 18 (Từ 19/12 đến 24/12/2016)

Tuần 19 (Từ 26/12 đến 31/12/2016)

Tuần 20 (Từ 02/01 đến 08/01/2017)

Tuần 21 (Từ 09/01 đến 15/01/2017)

Tuần 22 (Từ 16/1 đến 21/1/2017)

Tuần 23 (Từ 23/1 đến 5/2-Trước và sau tết)

Tuần 24 (Từ 6/2 đến 11/2/2017)

Tuần 25 (Từ 13/2 đến 19/2/2017)

Tuần 26 (Từ 20/2 đến 26/2/2017)

Tuần 27 (Từ 27/2 đến 4/3/2017)

Tuần 28 (Từ 6/3 đến 11/3/2017)

Tuần 29 (Từ 13/3 đến 18/3/2017)

Tuần 30 (Từ 20/3 đến 25/3/2017)

Tuần 31 (Từ 27/3 đến 1/4/2017)

Tuần 32 (Từ 3/4 đến 8/4/2017)

Tuần 33 (Từ 10/4 đến 15/4/2017)

Tuần 34 (Từ 17/4 đến 22/4/2017)

Tuần 35 (Từ 24/4 đến 29/4/2017)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn