THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 76
Số lượt truy cập: 5588718
QUANG CÁO
BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 -2015 8/19/2014 4:20:25 PM

BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 -2015

Kế hoạch năm học 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch phòng chống bão lụt thiên tai 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch Sinh hoạt tập thể đầu năm học 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Biên bản duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch các hội thi cấp huyện năm học 2014-2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch - Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014- 2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch ATGT trong nhà trường năm 2015.(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2014 -2015

Kế hoạch nhà trường tháng 8-9 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải 

Kế hoạch nhà trường tháng 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 12 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 1/2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 2+3/2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 5/2015 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2014 -2015

Tuần 01 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 02 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 03 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 04 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 05 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 06 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 07 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 08 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 09 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 12 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 13 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 14 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 15 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 16 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 17 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 18 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 19 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 20 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 21 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 22 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 23 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 24 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn