THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 64
Số lượt truy cập: 5584158
QUANG CÁO
BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017 9/6/2016 4:15:13 PM
Kế hoạch Kiểm tra HKI
http://tempuri.org/tempuri.html

BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tuyên truyền Pháp luật và luật ATGT  năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch triển khai và giảng dạy bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống dành cho HS năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2016-2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tổ chức hội thi nghiên cứu KHKT năm học 2016-2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch phát triển giáo dục học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch các hội thi năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch y tế học đường năm học 2016-2017 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tham gia các hội thi cấp huyện

Lịch trình năm học 2016-2017

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém

Kế hoạch dạy thêm

Kế hoạch dạy môn tự chọn

Kế hoạch chỉ đạo thư viện

Kế hoạch giáo dục địa phương

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Kế hoạch chỉ đạo thiết bị

Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống

Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học

 Hồ sơ kiểm tra nội bộ có điều chính 08-11-2016

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 2016-2017

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2016 -2017

Kế hoạch têháng 8+9/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 10/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 11/2016(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 12/2016 + Kế hoạch kiểm tra nội bộ (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 01+2/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 3/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 4/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch tháng 5/2017(Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2016 -2017

Các tuần trước 22/8/2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 01 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 02 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 03 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 04 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 05 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 06 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 07 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 08 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 09 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 12 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 13 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 14 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 15 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 16 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 17 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 18 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 19 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 20 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 21 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 22 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 23 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 24 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 25 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 26 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 27 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 28 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 29 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 30 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 31 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 32 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuầuần 33 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 34 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 35 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn