THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 131
Số lượt truy cập: 5588718
QUANG CÁO
BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 -2016 9/14/2015 3:07:46 PM

BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 -2016

Kế hoạch năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Các kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch phòng chống bão lụt thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

 Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tải File đính kèm)

Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tại File đính kèm)

Kế hoạch Triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tại File đính kèm)

Kế hoạch Thi GVDG cấp trường năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tại File đính kèm)

Quyết định thành lập BGK hội thi GVDG cấp trường năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tại File đính kèm)

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 (Nháy chuột vào đây để Xem/tại File đính kèm)

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2015 -2016

Kế hoạch nhà trường tháng 8-9 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải 

Kế hoạch nhà trường tháng 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải)

Kế hoạch nhà trường tháng 12/2015+1/2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 2+3/2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)
Kế hoạch nhà trường tháng 4/2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Kế hoạch nhà trường tháng 5/2016 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2015 -2016

Tuần 01 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 02 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 03 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 04 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 05 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 06 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 07 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 08 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 09 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 10 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 11 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 12 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 13 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 14 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 15 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 16 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 17 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 18 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 19 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 20 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 21 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 22 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 23 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 24 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 25 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 26 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 27 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 28 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 29 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 30 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 31 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 32 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 33 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 34 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

Tuần 35 (Nháy chuột vào đây để xem và tải File)

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn